Magnus Blomqvist

PA/Live och installation, Sälj

Projekt och teknisk rådgivning.

magnus@mbljudljus.se

Alexander Ekberg

PA/Live och installation, Sälj

Projekt och teknisk rådgivning.

alex@mbljudljus.se

Dennis Jönsson

Ljus/Live/Riggning

dennis@mbljudljus.se